Werkwijze

‘Happiness is not ready made, it comes from your own actions.’ Dalai Lama

Iedere mens en dus iedere hulpvraag is uniek. Een coachingstraject bij CoachingCorine is daarom altijd maatwerk. Natuurlijk is de structuur van een traject wel altijd vergelijkbaar.

Kennismakingsgesprek 
Een traject begint altijd met telefonisch kennismakingsgesprek van ongeveer 30 minuten. Dit is vrijblijvend en gratis. We kijken of het aanbod van mijn praktijk aansluit bij de vraag. Als we besluiten een traject te starten, maken we een afspraak voor een intakegesprek. Hiervoor stuur ik een intakeformulier met een aantal basisvragen.

Intakegesprek 
Tijdens het intakegesprek nemen we het intakeformulier door en proberen de hulpvraag helder te krijgen. In het geval van kindercoaching is het intakegesprek afhankelijk van de hulpvraag met of zonder kind erbij. Het gesprek vindt plaats in mijn coachingspraktijk. Na het intakegesprek maak ik een coachingsovereenkomst met daarin de afspraken en het doel van het traject, het geschatte aantal sessies, het kostenoverzicht en moment(en) van terugkoppeling.

Coachen is niet alleen praten
Het benodigde aantal sessies is afhankelijk van de hulpvraag en het te bereiken doel. Meestal is dit doel in gemiddeld vijf sessies te bereiken en ik coach nooit langer dan noodzakelijk en effectief is. Liever later (indien wenselijk) een terugkomsessie dan te lang doorgaan!

Gedurende de sessies werk ik naast verschillende oplossingsgerichte gesprekstechnieken met spelvormen, visualisaties en creatieve werkvormen voor unieke volwassenen, pubers &kids. Zo ontstaat er meer inzicht in eigen gedrag en talenten en hoe deze in te zetten zijn om vaardigheden verder te ontwikkelen of te vergoten. Aan het eind van iedere sessie bespreken we deze kort na. Ook maken we afspraken over wat iemand gaat doen tot de volgende sessie en krijgt hij/zij eventueel opdrachten mee om thuis (of op school / werk) verder te oefenen. In het geval van een kind of jongere spreken van tevoren af wanneer er terugkoppeling is naar de ouders en/of verzorgers.

Wanneer is het doel bereikt?

’‘Van successen vieren zul je groeien!”

Een traject is klaar als iemand de doelen en het geleerde in de praktijk kan/durft te brengen, lekkerder in zijn/ haar vel zit, meer zelfvertrouwen heeft gekregen en/ of op eigen kracht verder kan. In overleg zullen we dan de sessies afluiten.

Goed afsluiten is belangrijk. In een eindgesprek kijken we samen terug op het traject, op de ontdek- leer- en groeimomenten en dat wat je wil meenemen. We vieren wat er is geleerd en indien nodig maken we een afspraak voor een terugkomsessie.

In het geval van kinder- en jongerencoaching is het eindgesprek altijd geheel of gedeeltelijk in het bijzijn van ouders en / of verzorgers.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close