Kindercoach

Niets is zo vervelend als een kind niet lekker in zijn/ haar vel zit. Als ouder bent U bezorgd en wil het liefst dat uw kind weer snel zijn eigen vrolijke ik wordt. Als kindercoach kan ik U en uw kind hierbij helpen!

Waarmee kan ik als kindercoach uw kind helpen?

  • Het opbouwen of uitbouwen van het zelfvertrouwen.
  • Het leren omgaan met vertrouwen.
  • Het bevorderen van een positief zelfbeeld (als je kind over zichzelf zegt: niemand vindt mij aardig, ik ben dik, ik ben stom).
  • Bij het leren omgaan met angsten die je kind belemmeren om leuke dingen te doen zoals; sociale angst, angst voor veranderingen, nachtmerries, etc.
  • Het aanleren en / of verbeteren van sociale vaardigheden.
  • Het leren accepteren en omgaan met een gestelde diagnose. (bijvoorbeeld autisme, ADHD, maar ook een verstandelijke of lichamelijke beperking)
  • Pestproblemen (gepest worden of zelf pesten).
  • Verdriet en rouw (bijvoorbeeld door overlijden of door een scheiding).
  • Uitdagingen in gedrag (snel boos zijn, agressie/ driftbuien, opstandigheid).
  • Het verbeteren van de executieve functies zoals plannen en organiseren.
%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close