Scholen

Informatie voor scholen

Ook op school zijn er vaak situaties waarbij kinderen individueel of in kleine groepjes extra ondersteuning kunnen gebruiken. Soms hebben ze even wat hulp nodig om weer in hun eigen kwaliteiten en kracht te geloven.

Nu scholen zich meer moeten richten op passend onderwijs, zien ze veel kinderen met problemen die te klein zijn om het kind naar een psycholoog of orthopedagoog door te verwijzen. Terwijl de problemen voor het kind, de ouders en/of leerkracht wel groot zijn. Op zo’n moment kun je het kind doorverwijzen naar de kindercoach.                                                                          Kindercoaching is een laagdrempelige vorm van hulpverlening en is bedoeld voor kinderen tussen de 4 en 16 jaar, die even niet lekker in hun vel zitten.

Ik heb ruim twintig jaar gewerkt met kinderen met een beperking en kinderen en jongeren met autisme en een normale of hoge begaafdheid.

Naast mijn opleiding als (kinder)coach, bezit ik ook nog een diploma Sociaal Pedagogische hulpverlening en het diploma Educatieve benadering van mensen met een autismespectrumstoornis. (tegenwoordig Autismedeskundige)

Het coachen van een kind kan individueel, in een kleine groep of tijdens een systeemgesprek. In overleg met de intern begeleider en leerkracht, kan dit op school of in mijn eigen praktijk.

Tijdens het coachen richt ik me op de hulpvraag van het kind, opvoedvragen van ouders of de hulpvraag van de leerkracht.

Waarmee kan ik als kindercoach een kind bij helpen?

  • Het opbouwen of uitbouwen van het zelfvertrouwen.
  • Het leren omgaan met vertrouwen.
  • Het bevorderen van een positief zelfbeeld (als je kind over zichzelf zegt: niemand vindt mij aardig, ik ben dik, ik ben stom).
  • Bij het leren omgaan met angsten die je kind belemmeren om leuke dingen te doen zoals; sociale angst, angst voor veranderingen, nachtmerries, etc.
  • Het aanleren en / of verbeteren van sociale vaardigheden.
  • Het leren accepteren en omgaan met een gestelde diagnose. (bijvoorbeeld autisme, ADHD, maar ook een verstandelijke of lichamelijke beperking)
  • Pestproblemen (gepest worden of zelf pesten).
  • Verdriet en rouw (bijvoorbeeld door overlijden of door een scheiding).
  • Uitdagingen in gedrag (snel boos zijn, agressie/ driftbuien, opstandigheid).
  • Het verbeteren van de executieve functies zoals plannen en organiseren.

Ik ben werkzaam als ZZP-er en voor advies en coaching ook per uur in te huren. Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek kunt u contact met mij opnemen.

CoachingCorine +31 (0)645165445 coachingcorine@gmail.com

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close